Blok textu: Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Čaka

 

Veľa Božej milosti Vám, čitateľom

našej stránky prajeme počas celého roku 2020!

 

Hovorme každý deň spolu s Pannou Máriou:

Otče, nie ako ja chcem, ale ako Ty!

Nech sa mi stane podľa Tvojho slova!