Kontakt

 

Oznamy

 

Sv._omše

 

Farská rada

 

Archív

 

Zaujímavé internetové stránky

        

         - KBS   Stránka katol. cirkvi

         - LUX  Sloven. katolícka TV

         - LUMEN  Kresťanské rádio

         - Pastierske listy a dokumenty KBS  

                        - Aperuit Illis

- Katolícke Biblické dielo
         - On je živý – Spoloč. Emanuel

         - kklz.sk  Klub kresť. lekárov